Join the Race
Ja, ik schrijf mij in

Join the Race

In 6 weken een betere fietser

Algemene voorwaarden

Aanmelden
Aanmelden gebeurt online via www.jointherace.nl. Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging van de aanmelding.

Groepsgrootte
Elke groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. Met minder dan 8 deelnemers gaat het Join the Race programma niet door. Indien mogelijk wordt uitgeweken naar andere data en/of locatie. Is uitwijken niet mogelijk of kan de deelnemer niet op de nieuwe data, dan vindt restitutie van het aankoopbedrag plaats.

Betaling
Het verschuldigde aankoopbedrag wordt per Ideal of overboeking gedaan. Het aankoopbedrag voor Join the Race staat vermeld op de website van Join the Race.

Annuleren

 • Annuleren voordat het trainingsprogramma is begonnen geschiedt schriftelijk (per e-mail via jointherace@knwu.nl) bij de KNWU.
 • Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste training, wordt een bedrag van €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen één week en één maand voor aanvang van de eerste training, is 50% van het aankoopbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan één week voor aanvang van de eerste training, is het volledige aankoopbedrag verschuldigd.
 • Na aanvang van het trainingsprogramma is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als de deelnemer anderszins niet meer deelneemt aan de Join the Race, geeft geen recht op enige terugbetaling.
 • Op vertoon van een geldige doktersverklaring kan in overleg met de KNWU worden afgeweken van bovengenoemde voorwaarden met betrekking op annuleren.

Basislidmaatschap

 • Onderdeel van de aankoop van Join the Race is een basislidmaatschap bij de KNWU voor het jaar waarin Join the Race is afgenomen. Door middel van dit basislidmaatschap is de deelnemer verzekerd voor aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand.
 • Meer informatie over de verzekering is te vinden op http://www.knwu.nl/verzekeringen/leden/subpagina-verzekeringen-leden
 • Het basislidmaatschap is alleen van kracht in het jaar van deelname aan Join the Race en stopt automatisch op 31 december van het betreffende jaar. Indien gewenst kan het basislidmaatschap verlengd worden. Dit kan schriftelijk doorgegeven worden op het mailadres jointherace@knwu.nl

Veiligheid

 • De deelnemer aan Join the Race wordt geacht een helm te dragen, zelf zorg te dragen voor degelijk materiaal en te allen tijde de aanwijzingen van de trainer op te volgen.
 • De trainer en de KNWU behouden het recht om een training te annuleren in verband met de veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan gevaarlijke weersomstandigheden of onveilige situaties op het wielerparcours.

Aansprakelijkheid
De KNWU, noch de wielervereniging waar Join the Race wordt aangeboden, kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of materiele schade opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband houden met Join the Race.

Ja, ik wil inschrijven